Posts made in aprilie, 2018


Antet Gal_Codrii Hertei_STAR2_final bun

Masura 19 – Dezvoltarea Locala Leader; Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala; Masura M1/1C – Imbunatatirea performantelor economice, sociale si de mediu: transfer de cunostinte si actiuni de informare in teritoriul GAL Codrii Hertei.

Titlu proiect: Acțiuni de formare și informare pentru îmbunătățirea potențialului uman al persoanelor implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvic în teritoriul GAL Codrii Herței

 Prezentare proiect

În data de 04.04.2018 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul Acțiuni de formare și informare pentru îmbunătățirea potențialului uman al persoanelor implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvic în teritoriul GAL Codrii Herței, finanțat prin Măsura 19 LEADER a Programului Național Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 și implementat de SC Star Consulting&Training SRL.

Obiectiv general: formarea și informarea persoanelor din teritoriul GAL Codrii Herței (grup țintă total de 580 persoane) pentru îmbunătățirea potențialului uman al persoanelor care sunt implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvicultură.

Read More