Comunicat conferință deschidere proiect

Posted |


Antet Gal_Codrii Hertei_STAR2_final bun

Comunicat conferință deschidere proiect

Acțiuni de formare și informare pentru îmbunătățirea potențialului uman al persoanelor implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvic în teritoriul GAL Codrii Herței

Masura 19 – Dezvoltarea Locala Leader; Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala; Masura M1/1C – Imbunatatirea performantelor economice, sociale si de mediu: transfer de cunostinte si actiuni de informare in teritoriul GAL Codrii Hertei.

În data de 03.07.2018 va avea loc conferința de deschidere a proiectului Acțiuni de formare și informare pentru îmbunătățirea  potențialului uman al persoanelor implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvic în teritoriul GAL Codrii Herței finanțat prin Măsura 19 LEADER a Programului Național Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 și implementat de SC Star Consulting&Trainig SRL. Evenimentul va avea loc la Primaria Comunei Paltinis, judetul Botosani, începând cu ora 10:00 și va marca demararea proiectului. În cadrul evenimentului vor fi prezentate activităţile şi rezultatele preconizate în urma implementării acestuia.

Obiectiv general: formarea și informarea persoanelor din teritoriul GAL Codrii Herței (grup țintă total de 580 persoane) pentru îmbunătățirea potențialului uman al persoanelor care sunt implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvicultură.

Obiectiv specific: dobândirea de informații și cunoștințe relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole, creșterea calității managementului la nivel de fermă, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea șomajului în toate cele 20 de localități cuprinse în teritoriul GAL Codrii Herței, respectiv următoarele comune și orașe: Broscăuți, Candești, Concești, Cordăreni, Cristinești, Darabani, Dersca, George-Enescu, Hilișeu-Horia, Hudești, Ibănești, Lozna, Mihăileni, Păltiniș, Pomârla, RădăuțiPrut, Șendriceni, Suharău, Viișoara (județul Botoșani) și Siret (județul Suceava).

Activitătile previzionate în cadrul proiectului vizează:

  • recrutarea a 580 de persoane (fermieri și persoane active în domeniul agricol, alimentar și forestier, manageri de exploatații, reprezentanți ale unei entități juridice care activează în teritoriul GAL Codrii Herței) din care 500 vor participa la acțiuni de informare iar 80 vor participa la activități de formare profesională;
  • organizarea a 4 sesiuni de instruire pe teme relevante din care menționăm: metode de management, tehnologii și standarde moderne de producție, metode moderne și inovative de procesare și marketing ale produselor agricole; practici de mediu cu implicații directe asupra biodiversității, solului și apei (practici agricole care contribuie la o mai bună adaptare la efectele schimbărilor climatice în zonele cu risc și la reducerea emisiilor GES);
  • organizarea unei caravane de informare prin intermediul a 20 de evenimente a câte două zile/eveniment, în fiecare localitate de pe teritoriul GAL Codrii Herței; caravana va avea un total de 500 de participanți (25 de persoane/eveniment) care vor participa la workshop-uri prin intermediul cărora să își însușească elemente de bază cu privire la managementul durabil în domeniul agricol/forestier/etc.

Valoarea totală a proiectului este de 37.634,17 euro din care finanțare publică prin PNDR 37.634,17 euro.

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Detalii suplimentare cu privire la activitățile proiectului pot fi oferite de:

Manager Proiect Enache Georgiana

tel: +4 0741.258.827

e-mail: georgiana.enache@proiectefinantate.ro