Demarare sesiuni de instruire

Posted |


Antet Gal_Codrii Hertei_STAR2_final bun

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Masura 19 – Dezvoltarea Locala Leader; Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala; Masura M1/1C – Imbunatatirea performantelor economice, sociale si de mediu: transfer de cunostinte si actiuni de informare in teritoriul GAL Codrii Hertei.

SC Star Consulting & Training SRL, beneficiar al proiectului “Acțiuni de formare și informare pentru îmbunătățirea potențialului uman al persoanelor implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvic în teritoriul GAL Codrii Herței”, contract de finantare: C1920011X112010700837, anunta demarea maine, 18 iulie 2018, a doua sesiuni de instruire in aria teritorială G.A.L. Codrii Herței. Sesiunile se vor desfasura in perioada 18 – 22 iulie 2018.

Cunoştinţele dobândite vizează următoarele domenii:

– Management general al fermei – inclusiv financiar și contabilitate, marketing de produs, promovare, logistică, comerț național și internațional;
– Tehnici și tehnologii agricole performante de cultură a plantelor energetice și de valorificare a biomasei în scopul obținerii de energii regenerabile;
– Calitatea și securitatea produselor agroalimentare, agricultura ecologică și metode alternative de fertilizare în exploatațiile agricole;
– Controlul integrat al poluării cu nutrienți;
– Măsuri de prevenire și protecție a mediului în exploatațiile agricole și zootehnice, gestionarea gunoiului de grajd;
– Diversificarea activităților în exploatațiile agricole prin culturi alternative de interes pentru fermele din România.

Printre beneficiile participării la curs menționăm: dezvoltarea personală și profesională a participanților prin crearea de competențe în rândul acestora; îmbogățirea cunoștințelor grupului țintă referitoare la metodele de management, a tehnologiilor și standardelor moderne de producție; creșterea nivelului de conștientizare și îmbunătățire a cunoștințelor și abilităților cu privire la metode moderne și inovative de procesare și marketing a produselor agricole.

Participantii la curs au domiciliul in urmatoarele localitati care se află în teritoriul G.A.L. Codrii Herței: Broscăuți, Cândești, Concești, Cordăreni, Cristinești, Darabani, Dersca, George-Enescu, Hilișeu-Horia, Hudești, Ibănești, Lozna, Mihăileni, Păltiniș, Pomarla, Rădăuți-Prut, Sendriceni, Suharău, Viișoara (județul Botoșani) și Siret (județul Suceava).

Conform ghidului Măsurii 1/1C, persoanele care pot participa la acțiunile prevăzute în proiect sunt: fermieri și persoane active în domeniul agro-alimentar; persoane implicate în sectoarele agricol, alimentar și forestier; manageri de exploatații; reprezentanți ai unei entități juridice care activează în teritoriul G.A.L. Codrii Herței.

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactati: Simona VLAD – Asistent Manager, Telefon: 0741.258.827, E-mail: simona.vlad@proiectefinantate.ro;

downloadPagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/Formare-și-informare-fermieri-din-teritoriul-GAL-Codrii-Herței-2009434565756561