Noutati


Educatie: absolvent studii superioare

Experienta: minim 4 ani activitati de organizare si 2 ani in proiecte cu finantare nerambursabila

Cunostinte operare PC: bune cunostinte de operare PC (Word, Excel, Internet)

Aptitudini necesare:

 • capacitate de planificare, organizaresiprioritizare
 • abilitati de comunicaresirelationare
 • capacitate de previziune a evenimentelor
 • capacitate de deciziesiasumare a responsabilitatii
 • capacitate de rezolvare a problemelor
 • abilitati de negociere
 • flexibilitate, adaptarea la situatiineprevazute, determinare
 • atitudinepozitiva, initiativa, dinamism, tolerant

 

Atributii:

 • Raspunde de organizarea programelor de formare – intocmire documentatie specifica, intocmire tipizate, identificare formatori, depunere documentatie specifica deschiderii cursurilor, gestioneaza procesul de solicitare, numire si contractare comisii pentru desfasurarea evaluarilor initiale si finale, in conformitate cu metodologia in vigoare, elaboreaza/inregistreaza documentele necesare organizarii examenelor, Raspunde de obtinerea avizelor (atat in plan local cat si in alt judet decat cel in care este autorizat furnizorul de formare profesionala);
 • Asigura actualizarea dosarelor de autorizare/ deschidere a programelor de FPC; intocmeste si inregistreaza eventuale notificari referitoare la modificarea conditiilor de derulare a cursurilor;
 • Intocmeste si inregistreaza contractele de formare profesionala; Gestioneaza dosarele de candidatura si bazele de date cu persoanele inscrise la programele de formare profesionala;
 • Receptioneaza si gestioneaza resursele materiale achizionate necesare pentru derularea activitatilor;
 • Asigura sprijinul logistic in elaborarea/redactarea/corectarea si difuzarea materialelor informative referitoare la activitatile desfasurate; Asigura promovarea evenimentelor
 • Coordoneaza organizarea evenimentelor, serviciilor, activitatilor la nivelul societatii si gestioneaza relatia cu subcontractorii
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic, in limitele functiei, cu respectarea  temeiului legal
 • Disponibilitatea pentru deplasari in afara localitatii constituie avantaj – permisul de conducere categoria B constituie avantaj

 

Norma de lucru 4 ore/zi

Persoanele interesate pot transmite CV ul la adresa de mail : office@starct.ro

 

Read More

Antet Gal_Codrii Hertei_STAR2_final bun

Masura 19 – Dezvoltarea Locala Leader; Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala; Masura M1/1C – Imbunatatirea performantelor economice, sociale si de mediu: transfer de cunostinte si actiuni de informare in teritoriul GAL Codrii Hertei.

Titlu proiect: Acțiuni de formare și informare pentru îmbunătățirea potențialului uman al persoanelor implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvic în teritoriul GAL Codrii Herței

 Prezentare proiect

În data de 04.04.2018 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul Acțiuni de formare și informare pentru îmbunătățirea potențialului uman al persoanelor implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvic în teritoriul GAL Codrii Herței, finanțat prin Măsura 19 LEADER a Programului Național Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 și implementat de SC Star Consulting&Training SRL.

Obiectiv general: formarea și informarea persoanelor din teritoriul GAL Codrii Herței (grup țintă total de 580 persoane) pentru îmbunătățirea potențialului uman al persoanelor care sunt implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvicultură.

Read More