Proiect GAL Codrii Hertei


Acțiuni de formare și informare pentru îmbunătățirea  potențialului uman al persoanelor implicate în sectoarele agricol,  alimentar și silvic în teritoriul GAL Codrii Herței

În data de 23.10.2018 va avea loc conferința de închidere a proiectului Acțiuni de formare și informare pentru îmbunătățirea potențialului uman al persoanelor implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvic în teritoriul GAL Codrii Herței finanțat prin Măsura 19 LEADER a Programului Național Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 și implementat de SC Star Consulting&Trainig SRL. Evenimentul va avea loc la Primăria Comunei Pomârla, județul Botoșani, începând cu ora 10:00 și va marca închiderea proiectului. În cadrul evenimentului vor fi prezentate activităţile desfășurate și rezultatele obținute în urma implementării acestuia.

Activitătile obținute în urma implementării proiectului:

  • recrutarea a 586 de persoane (fermieri și persoane active în domeniul agricol, alimentar și forestier, manageri de exploatații, reprezentanți ale unei entități juridice care activează în teritoriul GAL Codrii Herței) din care 500 au participat la acțiuni de informare iar 86 au participat la activități de formare profesională;
  • organizarea a 4 sesiuni de instruire pe teme relevante din care menționăm: metode de management, tehnologii și standarde moderne de producție, metode moderne și inovative de procesare și marketing ale produselor agricole; practici de mediu cu implicații directe asupra biodiversității, solului și apei (practici agricole care contribuie la o mai bună adaptare la efectele schimbărilor climatice în zonele cu risc și la reducerea emisiilor GES);
  • organizarea unei caravane de informare prin intermediul a 20 de evenimente a câte două zile/eveniment, în fiecare localitate de pe teritoriul GAL Codrii Herței; caravana a avut un total de 500 de participanți (aproximativ 25 de persoane/eveniment) care au participat la workshop-uri prin intermediul cărora și-au însușit elemente de bază cu privire la managementul durabil în domeniul agricol/forestier/etc.

Obiectivul general al proiectului este formarea și informarea persoanelor din teritoriul GAL Codrii Herței (grup țintă total de 586 persoane) pentru îmbunătățirea potențialului uman al persoanelor care sunt implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvicultură.

Obiectiv specific al proiectului este dobândirea de informații și cunoștințe relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole, creșterea calității managementului la nivel de fermă, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea șomajului în toate cele 20 de localități cuprinse în teritoriul GAL Codrii Herței, respectiv următoarele comune și orașe: Broscăuți, Candești, Concești, Cordăreni, Cristinești, Darabani, Dersca, George-Enescu, Hilișeu-Horia, Hudești, Ibănești, Lozna, Mihăileni, Păltiniș, Pomârla, RădăuțiPrut, Șendriceni, Suharău, Viișoara (județul Botoșani) și Siret (județul Suceava).

Valoarea totală a proiectului este de 37.634,17 Euro din care finanțare publică prin PNDR 37.634,17 euro.

Detalii suplimentare cu privire la activitățile proiectului pot fi oferite de:

Manager Proiect – Enache Georgiana

tel: 0741.258.827

e-mail: georgiana.enache@proiectefinantate.ro

 

Read More

Antet Gal_Codrii Hertei_STAR2_final bun

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Masura 19 – Dezvoltarea Locala Leader; Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala; Masura M1/1C – Imbunatatirea performantelor economice, sociale si de mediu: transfer de cunostinte si actiuni de informare in teritoriul GAL Codrii Hertei.

În data de 24 august 2018 va demara Caravana de informare organizată in cadrul  proiectului Acțiuni de formare și informare pentru îmbunătățirea  potențialului uman al persoanelor implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvic în teritoriul GAL Codrii Herței, contract de finanțare C1920011X112010700837, proiect finanțat prin Măsura 19 LEADER a Programului Național Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 și implementat de SC Star Consulting&Trainig SRL.

Read More